Demo

Academia Cravatica

Dobrodošli na stranice posvećene fenomenu i kulturi kravate. Sve o modi, kulturi i aktualnostima o kravati u svijetu.
Academia Cravatica je neprofitna ustanova koja se bavi proučavanjem, čuvanjem i unapređivanjem kravate kao pokretne hrvatske i svjetske baštine.

Projekt: Banska kravata (2003.)
Projekt: Kravata oko Hrvatske (2006.)
Projekt: Kravata u žitu
Projekt: Kravata oko arene (2003.)